Publicaties ING Economisch Bureau
september / oktober 2019ING
 
Beste mevrouw Wiersma,

Hieronder vindt u de publicaties die in de afgelopen twee maanden verschenen zijn:
Groei in Nederlandse provincies houdt stand in 2020
Outlook 2020: Overheid stut economische groei
Batterij rendeert, maar opbrengsten zijn onzeker
Circa 8% van de nieuwe ondernemers is actief in de kluseconomie
Vooruitzichten voor de Nederlandse economie
Groei in Nederlandse provincies houdt stand in 2020
In nagenoeg alle Nederlandse provincies groeit de economie in 2020. De consumptie van huishoudens is een belangrijke aanjager en vooral werkenden gaan er in koopkracht op vooruit. Doordat zij in provincies als Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant een relatief groot deel van de bevolking vormen, is de stimulans voor de regionale economie hier sterker. Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland zien hun groei juist geremd worden door lagere groei in belangrijke sectoren als de landbouw, industrie en bouw. Dit komt door stikstof- en milieumaatregelen en haperende vraag in het buitenland. In Groningen is er lichte economische krimp vanwege de afbouw van de gaswinning. De regionale werkloosheid stabiliseert in 2020 op een laag niveau en personeelstekorten blijven zich in veel regio’s voordoen.
Lees verder
Outlook 2020: Overheid stut economische groei
De groei van de Nederlandse economie blijft het komend jaar redelijk op peil, hoewel het tempo iets afneemt. Consumenten voeren hun uitgaven verder op door een solide loonstijging in combinatie met lagere inflatie en belastingverlagingen. Zonder de belasting- en uitgavenimpuls van de overheid zou de economische groei in 2020 verder terugvallen. Het handelsbeeld is ook wat positiever, maar niet uitbundig. Veel op het wereldtoneel is nog onzeker. Bedrijven worden dan ook voorzichtiger en schroeven de investeringsgroei fors terug. De groei in de private sector neemt flink af en komt in 2020 uit op het laagste tempo sinds 2013. Ondanks de stikstof- en pfas-problematiek groeien de bouw en agrarische sector nog licht in 2020. Sectoren die het hardst groeien zijn de detailhandel, zakelijke dienstverlening en zorg.
Lees verder
Batterij rendeert, maar opbrengsten zijn onzeker
De stroomvoorziening van bedrijven wordt veelzijdiger. Vroeger haalden ondernemers alle stroom van het net. Nu wekken steeds meer mkb-bedrijven zelf stroom op met zonnepanelen. Opslag van stroom in een grote batterij is een volgende stap. Zo’n batterij kan zoveel opbrengsten genereren dat de stroomvoorziening niet langer geld kost, maar geld oplevert. De opbrengsten zijn echter onzeker door nog te maken keuzes in het klimaatakkoord. Batterijen zijn daarmee nog geen standaard oplossing, zoals zonnepanelen dat al wel zijn. Bedrijven die hun stroomvoorziening willen verduurzamen, zullen daarom eerder met zonnepanelen dan met batterijen aan de slag gaan.
Lees verder
Circa 8% van de nieuwe ondernemers is actief in de kluseconomie
Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Over de eerste negen maanden van 2019 zijn er 13% meer starters dan in dezelfde periode in 2018. Naast een gunstig economisch en fiscaal klimaat, dragen ook online werkplatformen bij aan deze groei. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Zo is in 2019 ongeveer 8% van de starters actief in de kluseconomie, bijvoorbeeld als zelfstandige maaltijdbezorger, bouwvakker of kok. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2020 met circa 10% toeneemt. Al hangt dit mede af van wet- en regelgeving met betrekking tot starters en zzp’ers.
Lees verder
Flinke efficiencyslag nodig om stroomgebruik van data in toom te houden
In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als die in 2018. Door die snelle groei van data verdubbelt de stroom die daarvoor wereldwijd nodig is en komt in 2030 uit op 5% van het wereldwijde elektriciteitsgebruik. Datacenters, communicatienetwerken en apparaten moeten daarvoor wel flink efficiënter worden, anders komt het verbruik veel hoger uit. Om de impact van groeiend dataverkeer op de CO2 uitstoot te beperken is daarnaast de inzet van hernieuwbare energie nodig.
Lees verder
Sectoren
In november en december 2019 zijn er geen publicaties verschenen in de rubriek Industrie.
overige thema's
In november en december 2019 zijn er geen publicaties verschenen in de algemene rubriek.

Meer informatie
Een overzicht van al onze publicaties

Afmelden   Wijzigen profiel

Dit bericht wordt je ter informatie aangeboden en bevat geen zakelijk advies.

We zijn er voor je via chat, telefoon, social media of op kantoor. Hier vind je onze contactgegevens. Wij beantwoorden je e-mail naar aanleiding van deze e-mail niet.

Voor de zekerheid: wij vragen nooit naar codes of wachtwoorden.

Voeg ingzakelijk@emailing.ing.nl toe aan je adresboek of safelist! Dan weet je zeker dat je onze e-mails krijgt.

ING Bank N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, handelsregister nr. 33031431. Correspondentieadres: antwoordnummer 40580, 8900 SW Leeuwarden.